תנאים מרחביים לפטור מהיתר

במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה.

הבניה במסגרת הפטור כפופה ל -

  • חוק התכנון והבניה
  • תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
  • תנאים מרחביים לפטור מהיתר של הועדה המקומית - יש לקרוא בעיון הנחיות אלה!
  • חובת הגשת דיווח ותצהירים לועדה המקומית באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים, ניתן לשלוח את הטופס חתום וסרוק לכתובת המייל: vaada@shoham.muni.il 

מידע מפורט על תהליך הרישוי והבניה ניתן למצוא באתר משרד הפנים

לנוחיותכם,  מצ"ב קובץ התקנות בנושא העבודות והמבנים הכלולים בפטור מהיתר.