עדכונים

 • נוהל עמדות ועינה לרכב חשמלי

  נוהל עמדות טעינה לרכב חשמלי להתייחסות הציבור

   

 • אתר הוועדה לתכנון ובניה

  באתר ניתן לקבל מידע בנושא תכניות בניין עיר ובכל סוגי הבקשות המוגשות בוועדה.

  כמו"כ ניתן לקבל מידע אודות סדרי יום של הוועדה ופרוטוקולים של הישיבות.

מידע כללי

חדשות

 • 11/11/2019

  ברוכים הבאים לאתר הוועדה החדש

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.