תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
234.5148
תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום בקשה 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 33.37 33.37
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.120 שימוש חורג עד 2000 מ"ר מ"ר 33.47 33.47
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.130 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ"ר 33.47 33.47
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.15 1.15
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.201 מבנים חקלאיים (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.57 0.57
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) מ"ר 1.15 1.15
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.211 חממות ובתי רשת (לכל מ"ר נוסף מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.57 0.57
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.71 3.71
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.411 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית(עד 10,000 מ"ר) מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.412 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית(לכל מ"ר נוסף מעל 10,000 מ"ר) מ"ר 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר בקשה 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת בקשה 61.80 61.80
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה בקשה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.950 החזר פקדון 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 9.0 מסירת מידע יח' 191.00 191.00
אגרת בניה אגרות בניה 9.1 מידע לחלקות בשטח קרקע רצוף, ל-2 חלקות ראשונות יח' 309.00 309.00
אגרת בניה אגרות בניה 9.2 מידע לכל חלקה נוספת יח' 97.00 97.00
היטלי פיתוח היטלי תיעול 2.00.00 === היטלי תיעול ==== 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי תיעול 2.00.01 היטל תיעול למגורים לכל מ''ר משטח הקרקע מ"ר 15.43 16.23
היטלי פיתוח היטלי תיעול 2.00.02 היטל תיעול למגורים לכל מ''ר משטח הבנין מ"ר 54.68 57.53
היטלי פיתוח היטלי תיעול 2.00.03 היטל תיעול לנכס אחר לכל מ''ר משטח הקרקע מ"ר 52.34 55.06
היטלי פיתוח היטלי תיעול 2.00.04 היטל תיעול לנכס אחר לכל מ"ק מנפח הבנין מ"ק 1.29 1.36
היטלי פיתוח היטלי תיעול 2.01.01 היטל תיעול למגורים לכל מ''ר משטח הקרקע מכרז מ"ר 4.86 5.41
היטלי פיתוח היטלי סלילה 3.00.00 ======== היטל סלילה ======= 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי סלילה 3.00.01 היטל סלילת כביש למגורים לכל מ''ר משטח הקרקע מ"ר 57.90 60.91
היטלי פיתוח היטלי סלילה 3.00.02 היטל סלילת כביש למגורים לכל מ''ר משטח הבנין מ"ר 205.14 215.81
היטלי פיתוח היטלי סלילה 3.00.04 היטל סלילת מדרכה למגורים לכל מ''ר משטח הקרקע מ"ר 28.95 30.46
היטלי פיתוח היטלי סלילה 3.00.05 היטל סלילת מדרכה למגורים לכל מ''ר משטח הבנין מ"ר 102.57 107.91
היטלי פיתוח היטלי סלילה 3.00.10 היטל סלילת רחוב משולב למגורים, לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 86.85 91.37
היטלי פיתוח היטלי סלילה 3.00.11 היטל סלילת רחוב משולב למגורים, לכל מ"ר משטח הבניין מ"ר 307.71 323.72
היטלי פיתוח היטלי סלילה 3.00.12 היטל סלילת כביש לנכס אחר לכל מ''ק מנפח הבנין מ"ק 4.83 5.08
היטלי פיתוח היטלי סלילה 3.00.13 היטל סלילת כביש לנכס אחר לכל מ''ר משטח הקרקע מ"ר 196.37 206.59
היטלי פיתוח היטלי סלילה 3.00.15 היטל סלילת מדרכה לנכס אחר לכל מ''ר משטח הקרקע מ"ר 98.18 103.29
היטלי פיתוח היטלי סלילה 3.00.16 היטל סלילת מדרכה לנכס אחר לכל מ''ק מנפח הבניין מ"ק 2.42 2.55
היטלי פיתוח היטלי סלילה 3.00.18 היטל סלילת רחוב משולב לנכס אחר, לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 294.55 309.88
היטלי פיתוח היטלי סלילה 3.00.19 היטל סלילת רחוב משולב לנכס אחר, לכל מ"ק מנפח בניין מ"ק 7.25 7.63
היטלי פיתוח היטלי סלילה 3.01.01 היטל סלילת כביש למגורים לכל מ''ר משטח הקרקע מכרז מ"ר 46.02 51.22
היטלי פיתוח היטלי סלילה 3.01.04 היטל סלילת מדרכה למגורים לכל מ''ר משטח הקרקע מכרז מ"ר 18.34 20.41
היטלי פיתוח היטלי ביוב 4.00.00 ==== היטל ביוב ===== 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי ביוב 4.00.01 היטל ביוב למגורים לשטח קרקע ביב ציבורי מ"ר 8.38 8.38
היטלי פיתוח היטלי ביוב 4.00.02 היטל ביוב למגורים לשטח קרקע ביב מאסף מ"ר 8.39 8.39
היטלי פיתוח היטלי ביוב 4.00.03 היטל ביוב למגורים לשטח קרקע מ.טיהור ומתקנים מ"ר 4.06 4.06
היטלי פיתוח היטלי ביוב 4.00.04 היטל ביוב למגורים לשטח בנין ביב ציבורי מ"ר 52.90 52.90
היטלי פיתוח היטלי ביוב 4.00.05 היטל ביוב למגורים לשטח בנין ביב מאסף מ"ר 53.25 53.25
היטלי פיתוח היטלי ביוב 4.00.07 הקמת מערכת ביוב לנכס אחר לנפח הבנין ביב ציבורי מ"ק 14.07 14.07
היטלי פיתוח היטלי ביוב 4.00.08 הקמת מערכת ביוב לנכס אחר לנפח הבנין ביב מאסף מ"ק 14.17 14.17
היטלי פיתוח היטלי ביוב 4.00.10 הקמת מערכת ביוב לנכס אחר לשטח מגרש ביב ציבורי מ"ר 8.38 8.38
היטלי פיתוח היטלי ביוב 4.00.11 הקמת מערכת ביוב לנכס אחר לשטח מגרש ביב מאסף מ"ר 8.39 8.39
היטלי פיתוח היטלי ביוב 4.00.20 כרמים - היטל מט"ש יח' 6,208.00 6,208.00
היטלי פיתוח היטלי ביוב 4.00.21 כרמים - היטל מט"ש - צמודי קרקע כרמים - מכרז שני מ"ר 4.06 4.06
היטלי פיתוח היטלי ביוב 4.00.98 קיזוז בגין הקדמת מימון להרחבת מט"ש צמודי קרקע כרמים מכרז שני יח"ד -4.06 -4.06
היטלי פיתוח היטלי ביוב 4.00.99 קיזוז בגין הקדמת מימון להרחבת מט"ש יח"ד -6,208.00 -6,208.00
היטלי פיתוח היטלי צנרת 4.60.00 === הנחת צנרת === 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי צנרת 4.60.00.05 הקמת צנרת מים למגורים לכל מ''ר קרקע מ"ר 7.57 7.57
היטלי פיתוח היטלי צנרת 4.60.00.10 הקמת צנרת מים למגורים לכל מ''ר של שטח הבניה מ"ר 37.50 37.50
היטלי פיתוח היטלי צנרת 4.60.01 אגרת הנחת צנרת למגורים לכל מ''ר קרקע מ"ר 9.35 9.35
היטלי פיתוח היטלי צנרת 4.60.02 אגרת הנחת צנרת למגורים לכל מ''ר של שטח הבניה מ"ר 46.35 46.35
היטלי פיתוח היטלי צנרת 4.60.03 הקמת צנרת מים לנכס אחר לכל מ''ר לבנין מ"ר 44.76 44.76
היטלי פיתוח היטלי צנרת 4.60.04 הקמת צנרת מים לנכס אחר לכל מ''ר קרקע מ"ר 7.57 7.57
היטלי פיתוח היטלי צנרת 4.60.06 אגרת חיבור רשת פרטית לכל יחידה שאינה לדיור יח' 1,497.43 1,497.43
היטלי פיתוח היטל ש.צ.פ 4.80.00 === היטל ש.צ.פ === 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ש.צ.פ 4.80.01 היטל שצ''פ למגורים לכל מ''ר קרקע מ"ר 25.93 27.17
היטלי פיתוח היטל ש.צ.פ 4.80.02 היטל שצ''פ למגורים לכל מ''ר משטח בנין מ"ר 91.88 96.28
היטלי פיתוח היטל ש.צ.פ 4.80.03 היטל שצ"פ לנכס אחר לכל מ''ק מנפח הבנין מ"ק 2.17 2.27
היטלי פיתוח היטל ש.צ.פ 4.80.04 היטל שצ''פ לנכס אחר לכל מ''ר משטח קרקע מ"ר 87.96 92.17
היטלי פיתוח היטל ש.צ.פ 4.81.01 היטל שצ''פ למגורים לכל מ''ר קרקע מכרז מ"ר 22.87 25.46
היטלי פיתוח 7.00.00 ======= עדכון ידני היטל פיתוח ======= 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי סלילה 7.3.00.05 היטל סלילת מדרכה מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי ביוב 7.3.00.10 הקמת מערכת ביוב למגורים לשטח קרקע ביב ציבורי מ"ר 8.38 8.38
היטלי פיתוח היטלי ביוב 7.3.00.15 הקמת מערכת ביוב למגורים לשטח קרקע ביב מאסף מ"ר 8.39 8.39
היטלי פיתוח היטלי ביוב 7.3.00.25 הקמת מערכת ביוב למגורים לשטח בניין ביב ציבורי מ"ר 52.90 52.90
היטלי פיתוח היטלי ביוב 7.3.00.30 הקמת מערכת ביוב למגורים לשטח בניין ביב מאסף מ"ר 53.25 53.25
היטלי פיתוח היטלי ביוב 7.4.00.01 היטל ביוב למגורים לשטח קרקע ביב ציבורי מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי ביוב 7.4.00.02 היטל ביוב למגורים לשטח קרקע ביב מאסף מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי ביוב 7.4.00.04 היטל ביוב למגורים לשטח בניין ביב ציבורי מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי ביוב 7.4.00.05 היטל ביוב למגורים לשטח בניין ביב מאסף מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי צנרת 7.4.60.01 אגרת הנחת צנרת למגורים לכל מ"ר קרקע מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי צנרת 7.4.60.02 אגרת הנחת צנרת למגורים לכל מ"ר של שטח הבניה מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי צנרת 7.4.60.05 אגרת חיבור רשת פרטית לכל יח' דיור מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ש.צ.פ 7.4.80.01 היטל שצ"פ למגורים לכל מ"ר קרקע מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ש.צ.פ 7.4.80.02 היטל שצ"פ למגורים לכל מ"ר משטח הבניין מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי תיעול 8.00.01 הפרש היטלים 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 8.3 קיזוז יח' 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז1 התאמת הפקדון לפקדון שהופחת באגרה יח' 1.00 1.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז2 התאמת סעיפי פקדון לסה"כ יח' 0.00 0.00